Dla kogo?

Dla pośredników ubezpieczeniowych, wykonawców, zamawiających, gwarantów.


Dlaczego warto?


- skupienie na praktycznie istotnych kwestiach,
- obiektywne spojrzenie,
- przystępny sposób prowadzenia,
- niewielka grupa.

Prowadzący:

Jacek Kukiełka

GDZIE i KIEDY?

Warszawa,
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10, Metro "Pl. Wilsona"

16 listopad 2017 r.,
od 9.30 do ok. 17 z przerwą na lunch (w cenie).

CENA

Cena udziału jednego uczestnika wynosi 490 zł (zwolnione z VAT);
przy zgłoszeniu
co najmniej 3 uczestników, 5% zniżki.

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając nazwę, adres i NIP firmy oraz imię i nazwisko osoby zgłaszanej.Uwaga - liczba uczestników ograniczona.

Szkolenie:
Gwarancje ubezpieczeniowe - praktyczny przewodnik

Kompleksowe i praktyczne omówienie problematyki gwarancji ubezpieczeniowych.
Wyodrębnienie i dyskusja głównych problemów zlecania, udzielania i realizacji gwarancji.

Przykłady dyskutowanych problemów

Które przepisy mają zastosowanie do gwarancji ubezpieczeniowej?

Kiedy mamy do czynienia z gwarancją warunkową a kiedy z bezwarunkową?

Jakie znaczenie mają najpopularniejsze klauzule gwarancyjne?

Gdzie kryją się pułapki w formalnych wymogach realizacji gwarancji?

Co podlega ocenie przed decyzją o udzieleniu gwarancji?

Na co zwrócić szczególną uwagę w umowie o udzielenie gwarancji?

Jakie prawa ma gwarant czy zleceniodawca przy realizacji gwarancji?

Kiedy zleceniodawca gwarancji może podważyć roszczenie zwrotne gwaranta?

Program

1. Relacja gwarantowania:
- umowy w relacji gwarantowania, zależności między nimi, odrębność od umowy ubezpieczenia,
- cechy umowy gwarancyjnej i ich praktyczne skutki, w tym abstrakcyjność, samoistność, formalizm,
- rodzaje gwarancji i ich charakterystyka, gwarancje warunkowe i bezwarunkowe,
- elementy umowy gwarancyjnej – definiowanie zdarzenia gwarancyjnego, przesłanki formalne realizacji gwarancji, klauzule gwarancyjne (stosowane rozwiązania, ich skutki, problemy).

2. Udzielanie gwarancji:
- zasady i kryteria oceny ryzyka udzielenia gwarancji,
- umowa zlecenia udzielenie gwarancji – postanowienia istotne dla zleceniodawcy, gwaranta,
- gwarancje ubezpieczeniowe a Prawo zamówień publicznych.

3. Realizacja gwarancji:
- realizacja gwarancji – przesłanki, procedura, ramy prawne,
- dopuszczalne i niedopuszczalne zarzuty gwaranta do wezwania zapłaty, sytuacje sporne,
- wstrzymanie realizacji gwarancji przez zleceniodawcę (zabezpieczenie) – przesłanki, praktyka sądowa.

4. Roszczenia po realizacji gwarancji:
- roszczenie zwrotne gwaranta, zarzuty zleceniodawcy,
- uprawnienia wykonawcy i zamawiającego.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475