Najbliższe zajęcia otwarte:

Vademecum gwarancji ubezpieczeniowych
Warszawa

Przewodnik po umowie ubezpieczenia kredytu kupieckiego
Warszawa

Odpowiedzialność cywilna - reguły w praktyce
Warszawa


Część opłaty za warsztaty wspomaga potrzebujące dzieci:
Fundacja "Pożywienie Darem Serca",
Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu.

Dla przedsiębiorstw

Możliwe jest również przygotowanie zamkniętych warsztatów i szkoleń skupiających się na wybranych przez Państwa problemach.

Lista proponowanych warsztatów:

*Jak ubezpieczyć ryzyko kredytu kupieckiego ?
Poradnik dla ubezpieczających kredyt kupiecki. Praktyczne uwagi dotyczące warunków ubezpieczenia, istotnych zapisów umowy ubezpieczenia, jej obsługi. Do tego analiza aktualnej oferty rynkowej.

*Gwarancje ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Omówienie problematyki gwarancji wystawianych przez zakłady ubezpieczeń z punktu widzenia akceptującego takie gwarancje (inwestora, gminy) oraz z punktu widzenia klienta firmy ubezpieczeniowej, który zleca wystawienie gwarancji (np. wykonawca).

*Umowa ubezpieczenia - prawo w praktyce
Praktyczna analiza przepisów regulujących umowę ubezpieczenia. Omówienie najistotniejszych orzeczeń sądowych. Dyskusja budzących wątpliwości rozwiązań stosowanych w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

* Odpowiedzialność cywilna w prawie polskim
Niezbędnik dla każdego, kto ma do czynienia z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej, ustalanie wysokości szkody, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa – to niektóre z tematów omawianych podczas warsztatów.

* O czym warto pamiętać ubezpieczając majątek lub odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstwa ?
Często dopiero gdy powstanie szkoda okazuje się, że zakład ubezpieczeń zgodnie z umową odmawia lub zmniejsza należne odszkodowanie. Innym zagrożeniem może być ryzyko niewypłacalności firmy ubezpieczeniowej. Jak czytać ofertę, na co zwrócić uwagę w treści umowy ubezpieczenia, jak ocenić wiarygodność finansową zakładu ubezpieczeń, jak ułożyć współpracę z brokerem ubezpieczeniowym – to kwestie, nad którymi warto się zastanowić jeszcze przed zapłaceniem składki.

*Odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej
Kompendium wiedzy na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności (cywilnej, podatkowej i karnej) przez członków władz spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółki akcyjnej).

*Weksel in blanco i inne zabezpieczenia prawne
Problematyka ustanawiania i przyjmowania zabezpieczeń najczęściej stosowanych w praktyce. Dokładniejsze omówienie weksla własnego in blanco i wątpliwości z nim związanych. Uwagi na temat realizacji uprawnień z zabezpieczeń.

*Szybka i praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Warsztaty kierowane głównie do niefinansistów, dla których umiejętność wstępnej i szybkiej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędna w pracy zawodowej. Praktyczne uwagi bez zbytniego obciążania teorią.

*Niezbędnik prawny dla praktyków
Zasady i przepisy prawne, których znajomość jest niezbędna dla każdego profesjonalisty, np. rodzaje spółek, zasady reprezentacji, funkcjonowanie pełnomocnictwa, zasady zawierania i wykonywania umów, odpowiedzialność za niewykonanie umowy, przelew wierzytelności, odpowiedzialność solidarna.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475