Najbliższe zajęcia otwarte:

VADEMECUM GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH (zajęcia zdalne, certyfikat IDD)
3 grudzień

UMOWA UBEZPIECZENIA - prawo w praktyce (zajęcia zdalne, certyfikat IDD)
10 grudzień


Część opłaty za warsztaty wspomaga potrzebujące dzieci:
Fundacja "Pożywienie Darem Serca",
Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu.

Dla ubezpieczycieli

Możliwe jest również przygotowanie zamkniętych warsztatów i szkoleń skupiających się na wybranych przez Państwa problemach.

Lista proponowanych warsztatów:

* Ubezpieczenia finansowe w pigułce
Omówienie reguł rządzących ubezpieczeniami finansowymi (gwarantowaniem i ubezpieczaniem kredytów). Na tej bazie analiza rodzajów i specyfiki poszczególnych produktów, polityki zakładów ubezpieczeń, aktualnej oferty rynkowej. Dzięki tym warsztatom uczestnicy będą mogli swobodnie poruszać się w tematyce ubezpieczeń finansowych a nabytą wiedzę wykorzystywać w praktyce.

*Ubezpieczenie kredytu kupieckiego dla praktyków (stopień zaawansowany)
Warsztaty przeznaczone dla pracowników firm ubezpieczeniowych, którzy znają i zajmują się ubezpieczeniami kredytu kupieckiego i chcą pogłębić swą wiedzę a zwłaszcza przedyskutować problemy związane z funkcjonowaniem umów.

*Gwarancje ubezpieczeniowe dla praktyków (stopień zaawansowany)
Omówienie istotnych aspektów udzielania, obsługi i realizacji gwarancji wystawianych przez zakłady ubezpieczeń.

* Odpowiedzialność cywilna w prawie polskim
Niezbędnik dla każdego, kto ma do czynienia z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej, ustalanie wysokości szkody, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa – to niektóre z tematów omawianych podczas warsztatów.

*Umowa ubezpieczenia - prawo w praktyce
Praktyczna analiza przepisów regulujących umowę ubezpieczenia. Omówienie najistotniejszych orzeczeń sądowych. Dyskusja budzących wątpliwości rozwiązań stosowanych przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

*Odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej
Kompendium wiedzy na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności (cywilnej, podatkowej i karnej) przez członków władz spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółki akcyjnej).

*Szybka i praktyczna ocena wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa
Warsztaty kierowane głównie do niefinansistów, dla których umiejętność wstępnej i szybkiej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędna w pracy zawodowej. Przystępne i praktyczne wskazówki bez zbytniego obciążania teorią.

*Weksel własny in blanco i inne zabezpieczenia prawne w praktyce ubezpieczeniowej
Problematyka ustanawiania i przyjmowania zabezpieczeń najczęściej stosowanych w praktyce ubezpieczeniowej. Dokładniejsze omówienie weksla własnego in blanco i wątpliwości z nim związanych. Uwagi na temat realizacji uprawnień z zabezpieczeń.

*Niezbędnik prawny dla praktyków ubezpieczeniowych
Zasady i przepisy prawne, których znajomość jest niezbędna dla każdego profesjonalisty, np. rodzaje spółek, zasady reprezentacji, funkcjonowanie pełnomocnictwa, zasady zawierania i wykonywania umów, odpowiedzialność za niewykonanie umowy, przelew wierzytelności, odpowiedzialność solidarna.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475