Dla kogo ?

Głównie dla niefinansistów, którzy chcą poznać od strony praktycznej ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto ?

- skupienie się na istotnych kwestiach,
- ograniczenie teorii,
- ćwiczenia w oparciu o sprawozdania realnych przedsiębiorstw,
- nauka praktycznej oceny podstawowych relacji i wskaźników wynikających z dokumentów finansowych.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Szybka i praktyczna ocena kondycji finansowej klienta

Przykłady dyskutowanych problemów

Podstawowe dokumenty finansowe, co pokazują, kto i kiedy je sporządza?

Jakie zasady przyjąć przy dokonywaniu wstępnej oceny, co jest istotne a co można pominąć?

Jak czytać bilans, jakie elementy analizować, jakie można wyciągać wnioski co do sytuacji przedsiębiorstwa?

Jak czytać rachunek wyników, jakie pozycje analizować?

Które wskaźniki pomagają szybko ocenić sytuację finansową, jak je policzyć, co oznaczają w praktyce?

Na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć tzw. "pułapek oceny"?


Program warsztatów

Dokumenty finansowe i zasady ich sporządzania:
-bilans,
-rachunek zysków i strat,
-rachunek przepływów pieniężnych,
-informacja dodatkowa.

Reguły wstępnej oceny pozwalające uniknąć pułapek.

Bilans i ocena jego struktury.

Rachunek zysków i strat i ocena jego struktury.

Wskaźniki - ich wybór, ocena i interpretacja.

Zróżnicowanie oceny w zależności od rodzaju poszukiwanej oferty (ubezpieczenia, finansowania).

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475