Dla kogo ?

Dla odpowiedzialnych za przyjęcie zabezpieczeń przedstawicieli banków oraz firm kredytujących odbiorców.

Dlaczego warto ?

Z przyjęciem cesji związane są zagrożenia, które mogą zniwelować wartość zabezpieczenia. Znajomość tych niebezpieczeństw i metod im zapobiegającym stanowi element podstawowej wiedzy kredytodawców.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Zabezpieczanie ryzyka kredytowego cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

Przykłady dyskutowanych problemów

Jak ocenić wiarygodność finansową zakładu ubezpieczeń?

Jakie klauzule w umowie ubezpieczenia zwiększają ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania?

Co to jest franszyza integralna i jak wpływa na wysokość należnego odszkodowania?

Jakie są skutki przyjęcia zasady odpowiedzialności proporcjonalnej w umowie ubezpieczenia?

Jaki jest termin wypłaty odszkodowania?

Jakie są niebezpieczeństwa związane z samą umową cesji? Na co warto zwrócić uwagę przyjmując cesję praw z polisy?


Program warsztatów

Jakim regułom podlega prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce?

Wskaźniki pozwalające ocenić finansowe bezpieczeństwo zakładu ubezpieczeń – gdzie je znaleźć i jak interpretować?

Konstrukcja i newralgiczne zapisy umowy ubezpieczenia:
- rola Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
- wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
- suma ubezpieczenia i sposoby jej określania,
- obowiązki ubezpieczającego i skutki ich niewykonania,
- ustalanie wysokości szkody i wypłata odszkodowania.

Specyficzne terminy używane w umowach ubezpieczenia.

Systemy i typy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń:
- system all risks,
- odpowiedzialność proporcjonalna,
- odpowiedzialność na pierwsze ryzyko.

Charakterystyka umowy przelewu (cesji).

Istotne kwestie przy przyjmowaniu zabezpieczenia w formie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej.

Specyfika mniej popularnych ubezpieczeń, jak ubezpieczeń D&O (OC członków zarządu), ubezpieczeń business interruption, ubezpieczeń finansowych.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475