Dla kogo ?

Warsztaty przeznaczone są dla agentów, brokerów oraz pracowników zakładów ubezpieczeń, którzy nie mając wykształcenia prawniczego chcą swobodniej poruszać się w problematyce prawnej w życiu zawodowym.

Dlaczego warto ?

Nieznajomość prawa szkodzi – mówiono już w starożytnym Rzymie. Oczywiście nie chodzi o to, aby znać prawo dokładnie (to zostawmy prawnikom), ale wiedza o podstawowych i praktycznie użytecznych uregulowaniach jest niezbędna. Szczególnie, że profesjonalizm to cecha, która zawsze zdobywa poklask.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Niezbędnik prawny dla praktyków

Przykłady dyskutowanych problemów


Jak odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej ?

Kiedy można egzekwować z majątku wspólnego małżonków ?

W jakich okolicznościach można uchylić się od złożonego oświadczenia woli ?

Kiedy mamy do czynienia ze złożeniem oferty a kiedy z zaproszeniem do negocjacji ?

Kiedy pełnomocnictwo jest ważne, jak odpowiada pełnomocnik a jak mocodawca w przypadku przekroczenia pełnomocnictwa ?

W jaki sposób ustala się wysokość szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy ?

Jak funkcjonuje kara umowna ?

Czy do cesji wymagana jest zawsze zgoda dłużnika ?


Program warsztatów

Typy przedsiębiorstw. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów podmiotów. Reprezentacja przedsiębiorstw.

Odpowiedzialność współmałżonka.

Udzielanie i funkcjonowanie pełnomocnictwa, prokura. Zawarcie umowy przez agenta.

Oświadczenie woli i jego wady. Możliwość uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli, np. zawartej umowy.

Zawieranie umowy:
- złożenie oferty i jej przyjęcie,
- negocjacje,
- umowa przedwstępna,
- zadatek a zaliczka.

Zasady wykonywania umów, należyta staranność.

Skutki niewykonania umowy:
- odpowiedzialność kontraktowa, stopnie winy,
- okoliczności wyłączające odpowiedzialność, siła wyższa,
- kara umowna.

Odpowiedzialność solidarna.

Odpowiedzialność deliktowa - podstawowe zasady.

Przelew (cesja) wierzytelności.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475