Dla kogo ?

Dla podmiotów, które przyjmują gwarancje ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie (np. gminy, inwestorzy, główni wykonawcy), jak też dla tych, którzy sami muszą przedłożyć gwarancję na rzecz kontrahenta (np. podwykonawcy). Skorzystają z nich również brokerzy obsługujący takie podmioty.


Dlaczego warto ?


Oprócz gwarancji bankowych coraz popularniejsze na rynku usług budowlanych (i nie tylko) są gwarancje wystawiane przez zakłady ubezpieczeń. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tym gwarancjom, gdyż nieumiejętne ich przyjmowanie lub zlecanie może spowodować więcej kłopotów niż korzyści.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Gwarancje ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przykłady dyskutowanych problemów

Jak ocenić czy gwarant jest finansowo wiarygodny? Gdzie znaleźć informacje do oceny?

Na co warto zwrócić uwagę przyjmując gwarancję zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia pewności realizacji ewentualnych roszczeń?

Na co warto zwrócić uwagę zlecając wystawienie gwarancji firmie ubezpieczeniowej?

Jaka jest procedura i koszt udzielenia gwarancji?

Co wybrać – gwarancję bankową czy ubezpieczeniową?

Jak niektóre klauzule zamieszczane w treści gwarancji mogą wpłynąć na odpowiedzialność gwaranta?

Jaka jest aktualna oferta rynkowa w zakresie tego rodzaju gwarancji?


Program warsztatów

Relacja gwarantowania i jej istotne elementy.

Treść gwarancji, możliwe klauzule i ich skutki.

Procedura, czas i koszt wystawienia gwarancji:
- wymagane dokumenty,
- ocena dokonywana przez zakład ubezpieczeń.

Umowa o udzielenie gwarancji – krytyczne zapisy.

Istotne kwestie przy akceptowaniu gwarancji zakładu ubezpieczeń.

Ocena wiarygodności finansowej gwaranta:
- wskaźniki bezpieczeństwa zakładu ubezpieczeń,
- ocena w długoletniej perspektywie.

Procedura realizacji gwarancji.

Gwarancja bankowa a gwarancja ubezpieczeniowa.

Aktualna oferta rynkowa.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475