Dla kogo ?

Dla tych, którzy chcą pogłębić znajomość problematyki gwarancji ubezpieczeniowych – pracowników firm asekuracyjnych, zaawansowanych brokerów.


Dlaczego warto ?

- skupienie się na najbardziej istotnych z praktycznego punktu widzenia kwestiach,
- omówienie orzecznictwa i stanowiska prawników,
- przystępny sposób prowadzenia.


ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Gwarancje ubezpieczeniowe dla praktyków

Przykłady dyskutowanych problemów

Czy i jakie zarzuty może podnosić gwarant wystawiając gwarancję „bezwarunkową na pierwsze żądanie”?

Co to oznacza, że gwarancja ma charakter abstrakcyjny i czy zawsze jest taka?

Jakie skutki powodują określone zapisy w treści gwarancji?

Na co warto zwrócić uwagę w umowie o udzielenie gwarancji?

Które dokumenty i informacje mają istotne znaczenie z punktu widzenia oceny ryzyka poszczególnych rodzajów gwarancji?

Na co warto zwrócić szczególną uwagę oceniając ryzyko udzielenia poszczególnych rodzajów gwarancji?

Jaka jest procedura realizacji gwarancji i które kwestie są źródłem sporów powstających na tym etapie?

Czy zawsze zakład ubezpieczeń ma regres do zleceniodawcy gwarancji?


Program warsztatów

Prawna charakterystyka gwarantowania.

Rodzaje gwarancji i ich specyfika.

Treść gwarancji a zakres i charakter odpowiedzialności gwaranta:
- abstrakcyjność i samoistność gwarancji – praktyka,
- gwarancje „bezwarunkowe” i „na pierwsze żądanie”,
- klauzule gwarancyjne i ich skutki, możliwość modyfikowania zobowiązań gwaranta.

Umowa o udzielenie gwarancji:
- rola i treść umowy o udzielenie gwarancji,
- zapisy istotne z punktu widzenia interesów gwaranta oraz zleceniodawcy gwarancji.

Procedura i ocena ryzyka udzielenia gwarancji:
- dokumenty i informacje niezbędne do oceny ryzyka,
- etapy oceny ryzyka, istotne elementy poszczególnych etapów oceny ryzyka,
- zróżnicowanie oceny ryzyka w zależności od rodzaju gwarancji.

Procedura realizacji gwarancji. Ewentualne zarzuty gwaranta. Udział zleceniodawcy w procesie realizacji gwarancji. Regres zakładu ubezpieczeń.

Źródła sporów na etapie realizacji gwarancji.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475