Dla kogo ?

Dla brokerów, pracowników firm ubezpieczeniowych, agentów, przedstawicieli przedsiębiorstw ubezpieczających OC.


Dlaczego warto ?


- praktyczne podejście.
- liczne przykłady.
- przystępny sposób prowadzenia zajęć.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Odpowiedzialność cywilna w prawie polskim

Przykłady dyskutowanych problemów

Co składa się na szkodę i jak kalkuluje się odszkodowanie?

Szkoda osobowa a szkoda majątkowa.

Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę ?

Co to jest odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa ?

Różnice między winą umyślną, rażącym niedbalstwem a niedbalstwem.

Jakie okoliczności wyłączają odpowiedzialność za szkodę ?

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a odpowiedzialności na zasadzie winy.

Jak można modelować odpowiedzialność w kontrakcie ?

Jaka jest różnica między opóźnieniem a zwłoką ?

Jak działa kara umowna ?


Program warsztatów

Pojęcie szkody i ustalanie jej wysokości.

Przesłanki odpowiedzialności za szkodę.

Zasada i stopnie winy.

Okoliczności wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność za szkodę.

Odpowiedzialność deliktowa, czyli za czyny niedozwolone:
- odpowiedzialność na zasadzie ryzyka,
- odpowiedzialność za własne i cudze czyny, np. za podwładnych,
- odpowiedzialność przedsiębiorcy,
- odpowiedzialność posiadacza i kierowcy pojazdu.

Odpowiedzialność kontraktowa, czyli z tytułu niewłaściwego wykonania kontraktu:
- zasady odpowiedzialności i ich możliwe modyfikacje,
- opóźnienie a zwłoka dłużnika,
- kara umowna.

Odpowiedzialność solidarna.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475