Dla kogo ?

Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów sektora ubezpieczeniowego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw.


Dlaczego warto ?


-praktyczna analiza problematyki prawnej,
-spojrzenie pod kątem ubezpieczenia D&O,
-omówienie istotnych orzeczeń sądowych,
-przystępny sposób prowadzenia zajęć.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Odpowiedzialność członków władz spółki kapitałowej

Przykłady dyskutowanych problemów


Jakie są przesłanki odpowiedzialności członka zarządu wobec spółki akcyjnej?

Czy udzielenie absolutorium zawsze zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności?

Co oznacza w praktyce bezskuteczność egzekucji jako przesłanka dochodzenia zobowiązań podatkowych spółki od członka zarządu?

Jaki jest „właściwy czas” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki?

Kiedy członek zarządu sp. z o.o. odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli?

W jakiej sytuacji to wspólnik może wytoczyć roszczenie członkowi zarządu za szkodę wyrządzoną spółce?


Program warsztatów

Pozycja oraz kompetencje organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej (przypomnienie):
- kodeksowe przesłanki odpowiedzialności,
- ciężar dowodu,
- zakres pojęcia szkody, problematyka tzw. czystej straty finansowej,
- możliwość umownej modyfikacji zasad odpowiedzialności (np. w kontrakcie menedżerskim).

Odpowiedzialność cywilna członka zarządu:
- wobec spółki,
- wobec właścicieli spółki,
- wobec wierzycieli spółki,
- wobec innych osób.

Odpowiedzialność cywilna członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej).

Odpowiedzialność cywilna prokurenta.

Odpowiedzialność członków władz za zobowiązania podatkowe spółki.

Odpowiedzialność karna wynikająca z różnych przepisów (w tym Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy, Ustawy o rachunkowości, Kodeksu karnego).

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475