Dla kogo ?

Dla przedsiębiorstw poszukujących zabezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego lub ubezpieczających to ryzyko, jak również dla brokerów i agentów.


Dlaczego warto ?


- nauka na przykładach,
- wyodrębnienie istotnych warunków,
- spojrzenie praktyka.


ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Jak ubezpieczać ryzyko kredytu kupieckiego ?

Przykłady dyskutowanych problemów

Na jakich warunkach można ubezpieczyć kredyt kupiecki?

Kiedy i na jakich zasadach otrzymuje się odszkodowanie?

Jakie usługi dodatkowe oferują firmy ubezpieczeniowe?

Czy ubezpieczenie jest lepsze od innych form zabezpieczenia, np. faktoringu pełnego?

Na co warto zwrócić uwagę negocjując warunki umowy?

Jaka jest procedura zawierania umowy, co ocenia zakład ubezpieczeń?

Jak wygląda obsługa umowy, czy jest ona pracochłonna dla ubezpieczającego dostawcy?

Czy umowa ubezpieczenia może wpłynąć na relacje dostawcy z odbiorcą?


Program warsztatów

Reguły ubezpieczania kredytu kupieckiego.

Należności, które można ubezpieczyć.

Istotne warunki umowy ubezpieczenia:
- definicja szkody,
- obowiązek ubezpieczenia portfela odbiorców,
- wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
- limity kredytowe,
- likwidacja szkody, obliczanie odszkodowania,
- udział własny ubezpieczającego.

Zapisy umowne, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.

Obowiązki ubezpieczającego.

Procedura zawarcia umowy. Co ocenia zakład ubezpieczeń?

Obsługa umowy ubezpieczenia z punktu widzenia dostawcy.

Dodatkowe usługi, np. windykacja.

Porównanie z innymi rodzajami zabezpieczeń.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475