Dla kogo ?

Dla pracowników firm ubezpieczeniowych oraz brokerów, którzy znają i zajmują się asekuracją kredytu kupieckiego, a chcą pogłębić swą wiedzę, przedyskutować problemy związane z funkcjonowaniem umów.


Dlaczego warto ?


Warsztaty te służą jako forum dyskusji aktualnych problemów ubezpieczania kredytu kupieckiego. Wątpliwości rozważymy, zwracając uwagę zarówno na perspektywę ubezpieczyciela jak i ubezpieczającego dostawcy.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty dwudniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego dla praktyków

Przykłady dyskutowanych problemów

Wady i zalety metod zabezpieczania kredytu kupieckiego.

Postępowanie naprawcze a wypadek ubezpieczeniowy.

Udzielenie prolongaty a obowiązywanie limitu kredytowego.

Skutki przekraczania limitu kredytowego.

Warunki wyłączania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Sposób zaliczania płatności określony w umowie a zapisy kodeksu cywilnego.

Sankcje przewidziane w umowie ubezpieczenia a przepisy kodeksu cywilnego.

Które zapisy nowego prawa ubezpieczeniowego mają znaczenie dla ubezpieczenia kredytu kupieckiego?

W jaki sposób nowe prawo upadłościowe wpływa na ryzyko i warunki ubezpieczania kredytu kupieckiego?

Co podlega analizie przy określaniu warunków ubezpieczenia?

Czy ubezpieczyciel ma zawsze regres do dłużnika?


Szczegółowy program warsztatów

część 1

Ryzyko kredytu kupieckiego.

Metody zabezpieczania ryzyka kredytu kupieckiego.

Reguły ubezpieczania i ich praktyczny wymiar:
- należności podlegające ubezpieczeniu,
- niewypłacalność jako wypadek ubezpieczeniowy,
- ubezpieczanie portfela odbiorców i wyjątki,
- podział ryzyka między strony umowy ubezpieczenia,
- należyta staranność jako warunek ochrony.

Problemy związane z realizacją umowy ubezpieczenia:
- podstawa naliczania składki i jej rodzaje,
- funkcjonowanie limitów kredytowych,
- postępowanie, gdy odbiorca nie zapłacił w terminie,
- likwidacja szkody, obliczanie odszkodowania.

Szczególnie istotne zapisy umowy ubezpieczenia:
- wyłączenia odpowiedzialności i ich stosowanie,
- zaliczanie płatności,
- należności sporne,
- obowiązki ubezpieczającego i sankcje za ich niewykonanie.

Procedura zawarcia umowy.

Realne koszty umowy ubezpieczenia dla dostawcy.


część 2

Zapisy nowych ustaw ubezpieczeniowych w kontekście ubezpieczania kredytu kupieckiego.

Nowe prawo upadłościowe i jego wpływ na warunki i ryzyko ubezpieczenia kredytu kupieckiego:
- podstawy ogłoszenia i rodzaje upadłości,
- zawieranie i wykonanie układu,
- postępowanie naprawcze,
- inne istotne zapisy.

Ocena ryzyka i ustalanie warunków ubezpieczenia (w tym składki):
- ocena ryzyka leżącego po stronie dostawcy,
- ocena portfela odbiorców.

Ustalanie:
- warunków limitu automatycznego,
- limitów indywidualnych.

Subrogacja i regres ubezpieczeniowy - zasady kodeksowe i możliwości ich umownej modyfikacji.

Działania prewindykacyjne i windykacja należności.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475