Dla kogo ?

Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów sektora ubezpieczeniowego oraz osób zajmujących się ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach.

Dlaczego warto?

-analiza przepisów prawnych pod kątem praktycznych problemów ich stosowania,
-omówienie najważniejszych orzeczeń sądowych,
-dyskusja rozwiązań stosowanych przez zakłady ubezpieczeń.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Umowa ubezpieczenia - prawo w praktyce

Przykłady dyskutowanych problemów

Które zapisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a które mogą być zmienione wolą stron ?

Czy zakład ubezpieczeń może powoływać się na przyczynienie się ubezpieczającego do powstania szkody ?

Jakie są obowiązki zakładu ubezpieczeń na etapie zawierania umowy i czym skutkuje ich naruszenie ?

Czy podanie nieprawdziwych danych przez klienta zawsze skutkuje odmową wypłaty odszkodowania ?

Wobec jakich podmiotów nie ma regresu ubezpieczeniowego ?

Które zapisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej mają istotne znaczenie dla zawieranych umów ?


Program warsztatów

Umowa ubezpieczenia - zagadnienia wstępne:
- przepisy regulujące umowę ubezpieczenia,
- bezwzględny charakter przepisów Kodeksu cywilnego,
- istotne zapisy nowych ustaw ubezpieczeniowych,
- skutki zrównania ubezpieczającego z konsumentem,
- świadczenia stron z umowy ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia:
- możliwe tryby zawarcia umowy,
- obowiązki ubezpieczyciela na etapie zawierania umowy, skutki naruszenia tych obowiązków,
- zawarcie umowy za pośrednictwem agenta,
- zawarcie umowy i opłacenie składki a początek ochrony.

Prawa i obowiązki stron, sankcje za naruszenie obowiązków:
- obowiązki informacyjne,
- zwiększenie ryzyka w czasie trwania ochrony,
- przyczynienie się do powstania szkody,
- wypadek ubezpieczeniowy, zgłoszenie szkody, wypłata świadczenia.

Regres ubezpieczeniowy.

Zakończenie stosunku ubezpieczenia - podstawy, skutki, dopuszczalność zapisów umownych:
- odstąpienie od umowy,
- wypowiedzenie,
- warunek rozwiązujący.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475