Dla kogo ?

Warsztaty dla pośredników ubezpieczeniowych, przedstawicieli zakładów ubezpieczeń oraz tych, którzy zobligowani są do przedstawiania zabezpieczeń na rzecz kontrahentów, jak też podmiotów przyjmujących zabezpieczenia.


Dlaczego warto ?


- praktyczne ćwiczenia, m.in. z wystawiania weksla,
- omówienie najważniejszych orzeczeń sądowych,
- spojrzenie z perspektywy ustanawiającego i przyjmującego zabezpieczenie,
- przystępny sposób prowadzenia zajęć.

ILE TRWAJĄ?
warsztaty jednodniowe

ZMAWIANIE WARSZTATÓW ZAMKNIĘTYCH
Proszę przesłać maila na adres: kukielka@tirador.pl,
podając interesujący Państwa termin i zakres warsztatów.

Oczywiście program zostanie dostosowany do Państwa zamówienia.

Warsztaty:
Weksel in blanco i inne zabezpieczenia prawne w praktyce

Przykłady dyskutowanych problemów

Jak należy wystawiać weksel własny in blanco?

Jakie są klauzule zabezpieczające interes wystawcy weksla własnego in blanco?

Jaka jest rola deklaracji wekslowej?

Na jakich zasadach odpowiada poręczyciel wekslowy?

Jak realizuje się prawa z weksla?

W jaki sposób skutecznie dokonać przelewu wierzytelności?

Co to jest i jak działa dobrowolne poddanie się egzekucji?

Jakie są zalety i wady przewłaszczenia na zabezpieczenie?

Jaka jest różnica między hipoteką zwykłą a kaucyjną?


Program warsztatów

Zabezpieczenia rzeczowe a zabezpieczenia osobowe.

Weksel własny in blanco:
- pojęcia,
- klauzule wekslowe,
- wystawianie weksla,
- deklaracja wekslowa,
- poręczenie wekslowe,
- realizacja praw z weksla.

Poręczenie cywilne.

Dobrowolne poddanie się egzekucji.

Przelew wierzytelności.

Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie.

Hipoteka:
- rodzaje hipotek,
- ustanawianie hipoteki.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel/fax (22) 864 66 83, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475