SLAJDY PODRÓŻNICZE

Tirador - warsztaty pomysłów

Jacek Kukiełka

ul. Wóycickiego 7k/1

01-938 Warszawa

NIP 918 116 75 00, REGON 015753676

RODO

Tirador - warsztaty pomysłów

Wychowałem się na pięknym Roztoczu.

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Doświadczenia zawodowe zdobywałem podczas pracy w zakładach ubezpieczeń zarządzając działami ubezpieczeń finansowych. Przez ponad 11 lat zajmowałem się różnymi aspektami ubezpieczeń - od opracowania produktów, ich sprzedaż i obsługę aż po likwidację szkód. Szersze spojrzenie zapewnił mi udział w zagranicznych konferencjach, szkoleniach i stażach w firmach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

 

Od 2004 r. prowadzę własną działalność szkoleniową. Przeprowadziłem kilkaset zajęć dla praktyków. Miałem też okazję opracowywać szkolenia e-learningowe, jak i dokumentację ubezpieczeniową (np. wzory gwarancji, OWU, procedury).

Jestem wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe).

 

W międzyczasie popełniłem trzy książki w tym, razem z kolegą, monografię „Ubezpieczenia finansowe” (wyd. Branta) oraz kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w profesjonalnych periodykach. Jestem też współautorem poradników dla przedsiębiorców, np. "Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa" (wyd. Difin).

 

Najbardziej cenię sobie połączenie dwóch cech - profesjonalizmu i pragmatyzmu.

 

Lubię piesze, rowerowe, rzeczne i narciarskie wyprawy. Staram się też, od czasu do czasu, nabrać dystansu wyjeżdżając do "mniej" cywilizowanych zakątków świata.

Pokłosiem wyjazdów są pokazy slajdów podróżniczych, które mogą być uatrakcyjnieniem szkoleń wyjazdowych.

 

Jacek Kukiełka

O mnie