Chcesz otrzymywać
informacje o zajęcia
ch?

FINANSE

realizowane szkolenia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA dostępne w e-learningu   bestseller 

Pierwszy krok w świat finansów przedsiębiorstw. Omawiamy dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe. Poznajemy bilans, rachunek wyników, informację dodatkową i rachunek przepływów pieniężnych oraz zasady ich sporządzania. Naszym celem jest zrozumienie co pokazują dokumenty finansowe, w jaki sposób różne operacje są odzwierciedlane w tych dokumentach. Pracujemy na przykładach.  

 

ANALIZA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA - PODSTAWY dostępne w e-learningu    bestseller 

Po poznaniu dokumentów finansowych przechodzimy do analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Oceniamy, na przykładach, różne aspekty finansów podmiotu - strukturę finansowania majątku, zadłużenie, płynność, rentowność oraz sprawność działania. Poznajemy najważniejsze wskaźniki i, co najważniejsze, uczymy się interpretować ich wartości. Ćwiczymy na dokumentach "żywych" przedsiębiorstw.  

 

PUŁAPKI ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Kolejny krok w analizie finansowej. Omawiamy niebezpieczeństwa związane z wyceną niektórych pozycji bilansowych, czy możliwością "kreowania" wyniku finansowego, jak też pułapki analizy wskaźnikowej. Wskazujemy zasady ostrożnościowe, alternatywne metody analizy. Będzie też mowa o specyfice przedsiębiorstw z niektórych branż, np. branży budowlanej.

Tirador - warsztaty pomysłów

SLAJDY PODRÓŻNICZE

Tirador - warsztaty pomysłów

Jacek Kukiełka

ul. Wóycickiego 7k/1

01-938 Warszawa

NIP 918 116 75 00, REGON 015753676

RODO