Chcesz otrzymywać
informacje o zajęcia
ch?

UBEZPIECZENIA i GWARANCJE

realizowane szkolenia (wybrane)

UBEZPIECZENIA FINANSOWE W PIGUŁCE

Omówienie reguł rządzących ubezpieczeniami finansowymi (gwarantowaniem i ubezpieczaniem kredytów). Na tej bazie analiza rodzajów i specyfiki poszczególnych produktów, polityki zakładów ubezpieczeń, aktualnej oferty rynkowej. Dzięki tym warsztatom uczestnicy będą mogli swobodnie poruszać się w tematyce ubezpieczeń finansowych a nabytą wiedzę wykorzystywać w praktyce.

 

JAK UBEZPIECZAĆ KREDYT KUPIECKI?   bestseller 

Poradnik dla ubezpieczających kredyt kupiecki, brokerów, agentów. Praktyczne uwagi dotyczące warunków ubezpieczenia, istotnych zapisów umowy ubezpieczenia, jej obsługi. Do tego analiza aktualnej oferty rynkowej.

 

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE - PRZEWODNIK   bestseller    dostępne w e-learningu 

Całościowe omówienie problematyki gwarancji ubezpieczeniowych, od analizy prawnej relacji gwarantowania, skutków zapisów w umowie gwarancyjnej (klauzul gwarancyjnych), poprzez procedurę, ocenę ryzyka i problemy udzielania gwarancji, do wypłaty z gwarancji i regresu. Zajęcia oparte o analizę przypadków. 

 

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE JAKO ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Omówienie gwarancji wystawianych przez zakłady ubezpieczeń z punktu widzenia akceptującego takie gwarancje (inwestora, gminy) oraz z punktu widzenia klienta firmy ubezpieczeniowej, który zleca wystawienie gwarancji (np. wykonawca).

 

RYZYKO TREŚCI GWARANCJI

Warsztaty poświęcone analizie klauzul gwarancyjnych umieszczanych w treściach gwarancji. Spojrzenie na skutki prawne w kontekście orzecznictwa sądowego. Perspektywa beneficjenta, gwaranta lub zleceniodawcy gwarancji.

 

PORÓWNANIE OWU KREDYTU KUPIECKIEGO WYBRANYCH UBEZPIECZYCIELI

Specyfikacja istotnych elementów ubezpieczenia, porównanie rozwiązań, określenie skutków i wątpliwości dot. postanowień umownych.

 

UMOWA UBEZPIECZENIA - PRAWO W PRAKTYCE   bestseller    dostępne w e-learningu 

Praktyczna analiza przepisów regulujących umowę ubezpieczenia. Omówienie najistotniejszych orzeczeń sądowych. Dyskusja budzących wątpliwości rozwiązań stosowanych w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

 

UBEZPIECZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PRZEWODNIK

Analiza newralgicznych rozwiązań umowy ubezpieczenia OC. Wskazówki na temat czytania umowy, wyłapywania pułapek. Warto połączyć takie zajęcia z zajęciami dotyczącymi reguł ponoszenia odpowiedzialności cywilnej (zob. w części PRAWO).

 

UBEZPIECZANIE ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Specyfika ubezpieczania zawodowej odpowiedzialności cywilnej, z uwzględnieniem reguł ubezpieczeń obowiązkowych.

 

UBEZPIECZENIE D&O - PRZEWODNIK

Omówienie reguł rządzących ubezpieczeniem OC członków władz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem członków zarządu spółek kapitałowych. Zwrócenie uwagi na newralgiczne rozwiązania polisy.

 

USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ - PRZEWODNIK  dostępne w e-learningu 

Omówienie reguł i wymagań Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z wybranej perspektywy - ubezpieczyciela, agenta czy brokera ubezpieczeniowego.

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY  dostępne w e-learningu 

Analiza zasad i problemów działalności brokera ubezpieczeniowego. Poczynając od czynności brokerskich, poprzez obowiązki brokera wobec klienta, ubezpieczyciela, czy KNF, analizę problematyki pełnomocnictwa brokerskiego, kończąc na zasadach dotyczących kurtażu (prawa do wynagrodzenia) oraz odpowiedzialności cywilnej brokera.

 

TECHNIKA CZYTANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

Praktyczne uwagi na temat sposobu odczytywania postanowień umownych, w tym reguły interpretacji umów, zasady wykładni językowej, znaczenie używanych spójników, wnioskowanie prawnicze, analiza struktury syntaktycznej sformułowań, odczytywanie rozkładu ciężaru dowodu, zasady stosowania wyłączeń odpowiedzialności i sankcji.

Tirador - warsztaty pomysłów

SLAJDY PODRÓŻNICZE

Tirador - warsztaty pomysłów

Jacek Kukiełka

ul. Wóycickiego 7k/1

01-938 Warszawa

NIP 918 116 75 00, REGON 015753676

RODO